Czy jako firma pod nazwą "WWW" Jan Kowalski Spółka Komandytowa musi wystąpić zarówno o wydanie zaświadczenia z KRK dla osoby fizycznej tj. Jan Kowalski oraz o wydanie zaświadczenia oddzielnie dla spółki komandytowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zamierza złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów. Do wniosku musi dołączyć zaświadczenia o niekaralności z KRK.

Właściciel firmy zadał organowi pytanie - czy jako firma pod nazwą "WWW" Jan Kowalski Spółka Komandytowa musi wystąpić zarówno o wydanie zaświadczenia z KRK dla osoby fizycznej tj. Jan Kowalski oraz o wydanie zaświadczenia oddzielnie dla spółki komandytowej?

Czy zaświadczenia z KRK powinni również złożyć wspólnicy widniejący w KRS-ie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX