Czy j.s.t. przekazuje całą kwotę dotacji na rachunek bankowy szkoły czy organu prowadzącego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła podstawowa specjalna prowadzona przez osobę prawną niebędącą j.s.t. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na zakup bezpłatnych podręczników. Wskazała we wniosku rachunek bankowy szkoły, na który ma trafić dotacja. Czy j.s.t. przekazuje całą kwotę na rachunek szkoły czy organu prowadzącego? Czy należy przekazać również 1% kosztu obsługi zadania? Jeśli tak to na rachunek bankowy szkoły czy organu prowadzącego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access