Czy istnieje przepis, na mocy którego inwestor bądź prowadzący instalację może uzyskać odpowiedź od stosownego organu administracji publicznej z wyjaśnieniem/interpretacją przepisów dotyczących przepisów ochrony środowiska?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje przepis prawny, na mocy którego inwestor bądź prowadzący instalację może uzyskać odpowiedź od stosownego organu administracji publicznej z wyjaśnieniem/interpretacją przepisów dotyczących przepisów ochrony środowiska?

Np. inwestor nie wie, czy powinien uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej instalacji bądź pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Na jaki przepis można się w tym przypadku powołać występując z pytaniem do Starostwa powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska?

Czy organ (i który) ma obowiązek udzielić odpowiedzi?

Jak wygląda formalnie opisana ścieżka uzyskiwania (wymiany) informacji pomiędzy inwestorem bądź prowadzącym instalację a urzędem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX