Czy istnieje przepis, który zwalnia wnioskodawcę od urzędowego poświadczenia podpisu strony, jeżeli w dobie pandemii koronawirusa urząd jest zamknięty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje przepis, który zwalnia wnioskodawcę od art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego - w dobie epidemii koronawirusa?

Urząd, do którego wnioskodawca wystąpił jest zamknięty na interesantów, co oznacza, że urzędnik nie ma bezpośredniego kontaktu z petentem i nie może urzędowo poświadczyć przedłożonych we wniosku kopii dokumentów np. pełnomocnictwa, umowy pośrednictwa, dokumentów stwierdzających legalne pochodzenie zwierzęcia do rejestracji itd. Wnioski wrzucane są do urny.

Co w takiej sytuacji można zrobić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX