Czy istnieje możliwość zrezygnowania w zezwoleniu na prowadzenie działalności asenizacyjnej wskazywania numerów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wystąpiła z prośbą o niewpisywanie numerów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych w decyzji na opróżnianie zbiorników, w związku z częstą sprzedażą i zakupem.

Czy istnieje taka możliwość? Czy każdorazowo dopisanie, wykreślenie konkretnych pojazdów z decyzji powinno być poprzedzone złożeniem wniosku przez firmę oraz uiszczeniem opłaty za zmianę decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX