Czy istnieje możliwość zbierania od uczestników (niepełnoletnich uczniów) danych tj. imienia i nazwiska, płci, i nazwy szkoły -... - OpenLEX

Czy istnieje możliwość zbierania od uczestników (niepełnoletnich uczniów) danych tj. imienia i nazwiska, płci, i nazwy szkoły - celem potwierdzenia uczestnictwa na wykładzie realizowanym w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka realizuje zadania zlecone z zakresu zdrowia publicznego (art. 3 ust. 2 i art. 14 ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym) i w związku z powyższym przeprowadzi cykl wykładów adresowanych do uczniów szkół. Warunkiem uczestnictwa w wykładzie jest stawiennictwo wraz z opiekunem szkolnym, ponieważ są to osoby niepełnoletnie. Czy istnieje możliwość zbierania od uczestników (niepełnoletnich uczniów) danych tj. imienia i nazwiska, płci, i nazwy szkoły - celem potwierdzenia uczestnictwa na wykładzie? Czy podstawą przetwarzania ww. danych będzie w przypadku zebrania tych danych art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda ucznia - jest to uczeń niepełnoletni, czy też art. 6 ust. 1 lit. b RODO - fakt realizacji umowy, która zawiązuje się przez fakt stawiennictwa ucznia na wykładzie - jest to uczeń niepełnoletni, czy też art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązek realizacji zleconego zadania przez samorząd terytorialny - tutaj jednak dane powinna udostępnić szkoła jako ADO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX