Czy istnieje możliwość zawarcia porozumienia o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego na podstawie kolejnego stosunku pracy powstałego na podstawie wyboru bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniego stosunku pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rozwiązanie stosunku pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru (burmistrz i zastępca burmistrza) oraz ponownego wyboru burmistrza i zastępcy burmistrza na to samo stanowisko w tej samej gminie i zatrudnienia w tym samym urzędzie wiąże się z obowiązkiem wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę?

Czy istnieje możliwość zawarcia porozumienia o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego na podstawie kolejnego stosunku pracy powstałego na podstawie wyboru bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniego stosunku pracy (w związku z wygaśnięciem kadencji)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX