Czy istnieje możliwość wyznaczenia linii brzegowej jeziora i tym samym sprzedaż inwestorowi przez Skarb Państwa wyodrębnionej w ten sposób nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel nieruchomości graniczącej z działką jeziora, oznaczonego jako wody powierzchniowe płynące, chciałby powiększyć swoją nieruchomość o fragment działki jeziornej.

Dla tej działki nie została oznaczona linia brzegu, a jej granice określają działki sąsiadujące. Z obserwacji własnych wynika, że poziom wody w jeziorze wyznaczający linię brzegową jest oddalony od granicy działki inwestora nawet fragmentami o kilkadziesiąt metrów i nie jest pokryty wodami.

Czy istnieje możliwość wyznaczenia linii brzegowej jeziora i tym samym sprzedaż inwestorowi przez Skarb Państwa wyodrębnionej w ten sposób nieruchomości?

Inwestor nie planuje zabudowy brzegu jeziora, a jedynie chciałby powiększyć swoją nieruchomość o fragment, który nie jest pokryty wodami.

Jakie czynności powinien wykonać inwestor w celu pozyskania tego gruntu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX