Czy istnieje możliwość wydania decyzji wz dla części gruntów RV, pomimo iż część frontowa działki jest lasem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wnioskuje o wydanie decyzji owz dla części działki, na obszarze RV. Wnioskowana działka w części frontowej, przylegającej do drogi, jest lasem LsIII, a w części działki tylnej jest RV.

W związku z powyższym czy istnieje możliwość wydania decyzji owz dla części gruntów RV, pomimo iż część frontowa działki jest lasem i żeby dojechać do drogi musiałby wyciąć część lasu?

Czy w takim przypadku nie zachodzi zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX