Czy istnieje możliwość przyjęcia do branżowej szkoły II stopnia kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług... - OpenLEX

Czy istnieje możliwość przyjęcia do branżowej szkoły II stopnia kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych absolwenta gimnazjum, który ukończył branżową szkołę I stopnia w zawodzie kucharz?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest możliwe w roku szkolnym 2022/2023 przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia na podbudowie szkoły podstawowej kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych absolwenta gimnazjum, który ukończył branżową szkołę I stopnia w zawodzie kucharz? Czy w tym roku szkolnym powinno się otwierać dwa typy branżowych szkół II stopnia na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum? Jeśli tak, to jak ma być w roku szkolnym 2023/24- ile typów szkół branżowych II stopnia będzie się otwierać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX