Czy istnieje możliwość przeniesienia odpowiedzialności za wszystkie odpady wytwarzane na terenie centrum handlowego na firmę... - OpenLEX

Czy istnieje możliwość przeniesienia odpowiedzialności za wszystkie odpady wytwarzane na terenie centrum handlowego na firmę serwisową, która świadczy usługi w zakresie utrzymania czystości na obiekcie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2015 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o. - w przypadku korzystania przez różnych wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu, zapisy u.o. dopuszczają przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, pod warunkiem posiadania możliwości organizacyjnych pozwalających na gospodarowanie odpadami zgodnie z wymogami u.o. oraz zawarcia stosownej umowy między ww. podmiotami.

Czy zatem istnieje możliwość przeniesienia odpowiedzialności za wszystkie odpady wytwarzane na terenie centrum handlowego (odpady najemców oraz zarządcy) na firmę serwisową, która świadczy usługi w zakresie utrzymania czystości na obiekcie, na podstawie umowy?

Co w takiej umowie powinno się znaleźć?

Firmie serwisowej podnajmowana jest powierzchnia użytkowa (miejsce, gdzie firma ta m.in. składuje środki czystości, sprzęty do sprzątania).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX