Czy istnieje możliwość przekształcenia użytkowania wieczystego we własność dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na cele usługowe w 1995 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje możliwość przekształcenia użytkowania wieczystego we własność dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na cele usługowe w 1995 r.?

Nieruchomość aktualnie jest zabudowana budynkiem usługowo–handlowym (sklep) i stanowi inne tereny zabudowane. Dla nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednakże zgodnie ze studium nieruchomość stanowi istniejącą i projektowaną zabudowę mieszkaniowo–usługową. Właścicielem nieruchomości jest gmina, a użytkownikiem wieczystym osoba fizyczna.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX