Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Niejasna jest dla mnie ewidencja odpadów prowadzona na bieżąco. Interpretacje w tym zakresie są różne. Oczywiście w przypadku KPO czyli samego przekazania odpadów sprawa jest jasna. Natomiast ewidencja wytworzonych odpadów już nie koniecznie. Bieżąca ewidencja jest to dla mnie ewidencja w chwili co najmniej przesunięcia wytworzonych np. olei przepracowanych kod 13 02 05 z warsztatu samochodowego na magazyn główny odpadów, a to mogą być nawet dwa przesunięcia w ciągu dnia. Sama KPO będzie wystawiana raz na 3 miesiące bo mniej więcej taka jest częstotliwość odbiorów. Wpisanie więc wytworzenia jak jest to często interpretowane na podstawie KPO wydaje się tu mało co najmniej rzetelne, ale oczywiście nie o rzetelność chodzi, a o zgodność z przepisami. Konsultując tę wątpliwość w Delegaturze WIOŚ Pan potwierdził, że ewidencja odpadów na bieżąco jest to właśnie to przesunięcie np. na ten magazyn.

Czy jednak istnieje możliwość prowadzenia ewidencji z mniejszą częstotliwością?

Posiadamy pozwolenie zintegrowane, ale jesteśmy tylko wytwórcą odpadów, nie zbieramy, nie przetwarzamy. Takie bieżące ewidencjonowanie byłoby dla nas dużym obciążeniem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?