Czy istnieje możliwość prowadzenia ewidencji z mniejszą częstotliwością?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Niejasna jest dla mnie ewidencja odpadów prowadzona na bieżąco. Interpretacje w tym zakresie są różne. Oczywiście w przypadku KPO czyli samego przekazania odpadów sprawa jest jasna. Natomiast ewidencja wytworzonych odpadów już nie koniecznie. Bieżąca ewidencja jest to dla mnie ewidencja w chwili co najmniej przesunięcia wytworzonych np. olei przepracowanych kod 13 02 05 z warsztatu samochodowego na magazyn główny odpadów, a to mogą być nawet dwa przesunięcia w ciągu dnia. Sama KPO będzie wystawiana raz na 3 miesiące bo mniej więcej taka jest częstotliwość odbiorów. Wpisanie więc wytworzenia jak jest to często interpretowane na podstawie KPO wydaje się tu mało co najmniej rzetelne, ale oczywiście nie o rzetelność chodzi, a o zgodność z przepisami. Konsultując tę wątpliwość w Delegaturze WIOŚ Pan potwierdził, że ewidencja odpadów na bieżąco jest to właśnie to przesunięcie np. na ten magazyn.

Czy jednak istnieje możliwość prowadzenia ewidencji z mniejszą częstotliwością?

Posiadamy pozwolenie zintegrowane, ale jesteśmy tylko wytwórcą odpadów, nie zbieramy, nie przetwarzamy. Takie bieżące ewidencjonowanie byłoby dla nas dużym obciążeniem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX