Czy istnieje możliwość odzyskania dobrowolnie odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik po chorobie w 2022 r. nie otrzymał zdolności do pracy, a ZUS odmówił mu świadczenia rehabilitacyjnego. Z uwagi na powyższe został zwolniony z pracy. Po zwolnieniu z pracy, z uwagi na brak innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego pracownik podpisał umowę z NFZ na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne oraz opłacał z tego tytułu składki. Po odwołaniu od decyzji ZUS dotyczącej odmowy przyznania świadczenia rehabilitacyjnego oraz postępowaniu sądowym w tej sprawie pracownik uzyskał prawo do świadczenia. Okresy pobierania świadczenia oraz dobrowolnego ubezpieczenia pokrywają się.

Czy istnieje możliwość zwrotu dobrowolnie opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres, w którym pracownik opłacał składki, a finalnie otrzymał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX