Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje możliwość odliczenia VAT bez uwzględnienia współczynnika, jeśli będą dwie odrębne faktury za najem?

Firma A świadcząca usługi medyczne (szpital), wynajmuje budynek od firmy B w którym prowadzi działalność zwolnioną z VAT. Z uwagi na niewykorzystaną część budynku około 26% powierzchni, firma A postanowiła podnająć innej firmie C (umowa w formie aktu notarialnego). W związku z powyższym firma A będzie wystawiała faktury sprzedaży za najem ze stawką 23% dla firmy C. Do tej pory firma A nie stosowała współczynnika proporcji VAT z uwagi na brak sprzedaży mieszanej.

Czy od faktury za najem od firmy B będzie możliwość odliczenia podatku VAT bez uwzględnienia współczynnika, jeśli wynajmujący – firma B będzie wystawiała dwie odrębne faktury dla firmy A?

Do tej pory jest jedna za całość budynku (jedna umowa najmu).

Jedna dotyczyłaby wynajętej powierzchni dla firmy A, a druga faktura dotyczyłaby powierzchni, która została podnajęta dla firmy C?

Od tej drugiej chcielibyśmy odliczać w 100% podatek VAT w związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Czy istnieje taka możliwość?

Jeśli tak, to co z mediami (energia i gaz)?

W umowie mamy zapis, że firma A będzie refakturowała 26% wartości faktury za zużyte media.

Czy możemy wówczas odliczyć podatek VAT do wysokości refaktury?

Jeśli nie, to czy prawidłowym rozwiązaniem będzie zwrócenie się do Naczelnika US o ustalenie szacunkowej proporcji VAT na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.?

Firma A przekracza obroty w wysokości 30.000.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację