Czy istnieje możliwość łączenia w okresie wypowiedzenia zatrudnienia na stanowisku zastępcy burmistrza z funkcją radnego rady miasta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje możliwość łączenia w okresie wypowiedzenia zatrudnienia na stanowisku zastępcy burmistrza (z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy) z funkcją radnego rady miasta?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access