Czy istnieje konieczność wydania decyzji na podstawie art. 100 § 1 o.p., w przypadku gdy spadkobiercy przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a stan czynny masy spadkowej wyniósł 0 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Hopcia Patryk
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzją administracyjną wydaną na podstawie art. 29 ustawy o ARiMR ustalono dłużnikowi kwotę nienależnie pobranych płatności w wysokości 2449,92 zł. Po śmierci dłużnika spadkobiercy odziedziczyli spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Wartość stanu czynnego spadku wynosi 0,00 zł.

Czy zatem istnieje konieczność wydania decyzji zgodnie z art. 100 § 1 Ordynacji podatkowej pomimo że spadkobiercy dziedziczą spadek z mocy prawa?

Jeśli tak czy zakres odpowiedzialności określony ww. decyzją powinien wynosić 0,00 zł?

Ponadto jeśli organ chciałaby skorzystać z trybu umorzenia należności określonej w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. 2017 r., poz. 1687) to czy adresatem takiej decyzji są spadkobiercy?

Nawet jeśli nie ma konieczności wydania im decyzji na podstawie art. 100 o.p.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX