Czy istnieje konieczność ponownego wyłożenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zmiany w sytuacji dokonania drobnej zmiany jego treści?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2021 r.

PYTANIE

Czy istnieje konieczność ponownego wyłożenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zmiany w sytuacji dokonania drobnej zmiany jego treści (zwiększenie parametrów zabudowy) w związku z uwzględnieniem uwag złożonych w trakcie wyłożenia projektu do publicznego wglądu?

Z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bezpośrednio nie wynika taki obowiązek.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX