Czy istnieje jakakolwiek możliwość potwierdzenia ważności podpisu, który został złożony za pomocą narzędzia chmurowego DocuSign, którego właścicielem jest amerykańska firma, z siedzibą w San Francisco?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 2 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający klasyczny, w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 p.z.p., otrzymał ofertę złożoną przez francuską firmę. Dokonana walidacja podpisów (w weryfikatorach polskich i europejskich) wykazała, że oferta została podpisana podpisem elektronicznym niekwalifikowanym. Raporty wskazywały również, że podpis jest nieprawidłowy, nieakceptowalny, a dokonana walidacja zawiera błędy. Niepoprawny wynik przyniosła również walidacja podpisu zaufanego na stronie gov.pl i podpisu osobistego w aplikacji e-dowód. Otrzymane raporty z walidacji wykazywały brak możliwości zbudowania poprawnej ścieżki certyfikacji oraz alerty o niezaufanej ścieżce certyfikacji (brak certyfikatu na liście TSL). Jak ustalono, badany podpis został złożony za pomocą narzędzia chmurowego DocuSign, którego właścicielem jest amerykańska firma, z siedzibą w San Fransisco, która zgodnie z informacjami znalezionymi na stronach internetowych może wystawiać podpisy elektroniczne, w tym także kwalifikowane podpisy elektroniczne. Niestety żadna z dokonanych walidacji nie przyniosła rozstrzygnięcia w zakresie wskazania czy złożony na ofercie podpis jest podpisem kwalifikowanym, osobistym bądź też zaufanym. Należy jednak przyjąć, że złożony podpis jest amerykańskim podpisem elektronicznym i dlatego nie ma go na listach TSL, z których korzystają europejskie walidatory.

Czy w świetle powyższego istnieje jakakolwiek możliwość potwierdzenia ważności tego podpisu?

Czy da się go jednoznacznie zakwalifikować jako kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty?

Czy taki podpis może być akceptowany na europejskim rynku zamówień publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX