Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy pytania QA1144974. Aktualizacja odpowiedzi nie wniosła nic nowego. W pytaniu wyraźnie wskazano (powielono to w odpowiedzi), że § 34 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. dotyczy tylko obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Czy w takim razie, w świetle obowiązujących przepisów, istnieje jakakolwiek możliwość budowy zbiornika na nieczystości ciekłe na obszarach narażonych na zalanie w przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?