Czy istnieją zapisy prawne mówiące o tym, że jeśli łamane jest zarządzenie pokontrolne, zakład może podlegać dodatkowym karom?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma w zeszłym roku po kontroli WIOŚ otrzymała zarządzenia pokontrolne informujące o tym, że opłaty za korzystanie ze środowiska powinny być wnoszone w terminie do 31.03. (dotychczas opłaty były wnoszone po terminie). Firma wysłała odpowiedź na zarządzenia pokontrolne, w której poinformowała organ o tym, że w przyszłych latach termin zostanie dotrzymany. Niestety opłaty za 2021 r. znowu zostały wysłane po terminie.

Czy postępując w ten sposób firma naraża się na jakieś poważniejsze konsekwencje?

Czy istnieją zapisy prawne mówiące o tym, że jeśli łamane jest zarządzenie pokontrolne, zakład może podlegać dodatkowym karom?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX