Czy istnieją uzasadnione przesłanki do zmiany przez spółkę wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnej z wartości godziwej na wycenę według kosztu historycznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pilch Hubert
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieją uzasadnione przesłanki do zmiany przez spółkę wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnej z wartości godziwej na wycenę według kosztu historycznego?

Jeśli tak to jakich sytuacji dotyczą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX