Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba w okresie zasiłkowym 2018/2019 miała ustalone prawo do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na okres 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. (urlop wychowawczy został udzielony przez pracodawcę na okres od dnia 06.07.2018 r. do dnia 05.07.2020 r.).

Z dniem 01.09.2019 r. została rozwiązana umowa o pracę z pracodawcą, który udzielił ww. urlopu, w związku z czym zmieniono decyzję i uchylono prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego od dnia 01.09.2019 r.

W nowym okresie zasiłkowym, tj. 2019/2020 ww. osoba ma ustalone prawo wyłącznie do zasiłku rodzinnego. W miesiącu maju 2020 r. osoba wniosła o przywrócenie dodatku z tytułu urlopu wychowawczego za okres korzystania z urlopu wychowawczego doręczając wyrok Sądu.

Wyrokiem Sądu z dnia 14.02.2020 r. osoba została przywrócona do pracy w szkole (PSP) na dotychczasowych warunkach pracy i płacy. Wyrokowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Dodatkowo osoba w maju 2020 r. dostała ponowne wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji szkoły.

Czy w powyższej sprawie, istnieją przesłanki do przyznania wstecz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jeśli tak, to od kiedy?

Co z bieżącym okresem zasiłkowym, czy w takim przypadku, Strona powinna ponownie złożyć wniosek o przyznanie przedmiotowego dodatku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?