Czy istnieją jakieś specjalne wymagania dla odpadów betonu, o których mowa w art. 10 pkt 4 u.o.? - OpenLEX

Czy istnieją jakieś specjalne wymagania dla odpadów betonu, o których mowa w art. 10 pkt 4 u.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca A złożył wniosek o uznanie odpadów betonu (kod 17 01 01) za produkt uboczny. Odpady powstają w wyniku produkcji elementów betonowych, są to głównie wybrakowane elementy betonowe, a także zaschnięta masa pochodząca z mycia form, w których są tworzone elementy betonowe. Z wniosku wynika, że tak powstałe wybrakowane elementy będą przekazywane podmiotowi B, który będzie dokonywał ich przekruszenia.

Czy takie postępowanie wskazuje na pewność wykorzystania substancji lub przedmiotu?

Pytającemu wydaje się, że nie. Zgodnie z wnioskiem odpady będą przetwarzane u innego wskazanego przedsiębiorcy, jednak nie ma pewności, że np. przedsiębiorca A i B zakończą ze sobą współpracę, a powstający produkt uboczny/odpady nie będzie podlegał kontroli odpowiednich WIOŚ.

Czy takie kruszenie odbiega od normalnej praktyki przemysłowej?

Pytającemu znane są orzeczenia WSA w Gliwicach z 29.07.2019 r., II SA/Gl 1168/16, jednak są one ubogo uzasadnione.

Czy istnieją jakieś specjalne wymagania dla odpadów betonu, o których mowa w art. 10 pkt 4 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) – dalej u.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?