Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 24 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Inżynier budownictwa lądowego posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jest upoważniony do:

1. sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych;

2. sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:

a. budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków;

b. budowli niebędących budynkami;

3. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót.

Uprawnienia zostały nadane w sierpniu 1988 r.

Czy osoba z powyższymi uprawnieniami jest uprawniona do sporządzenia planu zagospodarowania terenu na potrzeby zgłoszenia obiektu małej architektury, o czym jest mowa w art. 30 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?