Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r.

PYTANIE

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego.

Czy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) - dalej r.z.f.p.b., projekt budowlany instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego powinien zawierać w części opisowej informacje i dane wskazane w § 8 ust. 2 pkt 5, 6 i 7 r.z.f.p.b.?

Czy z uwagi na to, że instalacja gazowa nie jest obiektem budowlanym (urządzenie budowlane) projektant może odstąpić od zawarcia tych danych?

Czy taką inwestycje należy traktować jako przebudowę budynku (obiektu budowlanego) poprzez budowę instalacji gazowej i dla tej przebudowy określić dane i informacje w projekcie budowlanym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?