Czy inwestycja związana z podlewaniem pastwiska przy użyciu przenośnej deszczowni szpulowej bez użycia rurociągów podziemnych będzie wymagać zgłoszenia do RDOŚ w myśl art. 118 u.o.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Modrzyk Kamil
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel hodowli zwierząt zamierza podlewać pastwisko przy użyciu przenośnej deszczowni szpulowej bez użycia rurociągów podziemnych. Pobór wody z stawu za pomocą pompy pływającej. Pastwisko położone jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia będzie uzyskiwana decyzja środowiskowa.

Czy inwestycja ta będzie wymagać zgłoszenia do RDOŚ w myśl art. 118 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX