Czy inwestycja polegająca na budowie dwóch krytych zadaszeniem w kształcie łuku kortów tenisowych o wymiarach 36 m x 16 m... - OpenLEX

Czy inwestycja polegająca na budowie dwóch krytych zadaszeniem w kształcie łuku kortów tenisowych o wymiarach 36 m x 16 m wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2013 r.

PYTANIE

Czy inwestycja polegająca na budowie dwóch krytych zadaszeniem w kształcie łuku, o wysokości 8 m, kortów tenisowych o wymiarach 36 m x 16 m wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

Czy ww. inwestycję można zlokalizować na działce oznaczonej w MPZP symbolem MN, U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, gdzie obowiązującą lub wiodącą funkcją i obiektem oraz formą użytkowania i zagospodarowania terenu jest:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza lub szeregowa

- usługi wbudowane lub zespolone z budynkiem mieszkalnym lub jako obiekty wolnostojące (hotele, pensjonaty, biura itp.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?