Czy inwestor na zgłoszeniu powinien dokonać zmiany nazwy zakresu wykonania robót budowlanych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 20 września 2022 r.
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2022 r.

PYTANIE

Dojazd do kilku działek odbywa się przez działkę, która stanowi własność miasta S. Ta działka posiada kształt drogi wewnętrznej, przez którą poprowadzone są media (gazociąg, wodociąg i napowietrzna linia nn). Analizowana działka ewidencyjnie stanowi grunty orne RVI oraz łąki trwałe ŁIV. W rzeczywistości stanowi drogę wewnętrzną nieutwardzoną mającą połączenie z drogą publiczną. Miasto S. złożyło do tut. organu zgłoszenie utwardzenia działki wskazując, iż powyższa działka stanowi dojazd do kilku działek, a zakresem prac objętych jest utwardzenie poprzez wykonanie nawierzchni z kostki na podsypce, na podbudowie, okrawężnikowanie, utwardzenie pasa kruszywem poza utwardzeniem (pobocza o szer. 1,0 m).

Czy takie zgłoszenie należy przyjąć jako przebudowę drogi i czy też inwestor na zgłoszeniu również powinien dokonać zmiany nazwy zakresu wykonania robót budowlanych?

Jak powyższe zgłoszenie ma się do do zapisu w ewidencji gruntów i czy to ma znaczenie, iż powyższa działka nie jest sklasyfikowana jako dr (taka być powinna)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX