Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej zabudowy handlowo – usługowej. Dla tego obiektu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano jedyny dojazd oznaczony jako KD-Z droga publiczna zbiorcza. Inwestor w swoim wniosku o wydanie decyzji środowiskowej nie uwzględnił drogi dojazdowej. Jest to jedyny dojazd, a droga ta prawdopodobnie nie będzie służyć innym celom niż dojazd do przedmiotowego obiektu.

Czy inwestor musi/powinien uwzględnić w przedłożonym wniosku o wydanie decyzji środowiskowej również tę drogę – jako teren inwestycji?

Inwestor w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazał, że będzie to droga miejska, której budowa stanowi osobne przedsięwzięcie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?