Czy inwestor może zrobić taką nadbudowę o jedną kondygnację budynku mieszkalnego zlokalizowanego w odległości 4 m od granicy lasu? - OpenLEX

Czy inwestor może zrobić taką nadbudowę o jedną kondygnację budynku mieszkalnego zlokalizowanego w odległości 4 m od granicy lasu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Istniejący budynek mieszkalny zlokalizowany jest w odległości 4 m od granicy lasu. Inwestor planuje nadbudowę tego budynku o jedną kondygnację. Ściana budynku od strony granicy leśnej będzie ścianą p.poż.

Czy inwestor może zrobić taką nadbudowę i czy zobowiązany jest stosować się do § 2 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t. i dołączyć ekspertyzę techniczną właściwej jednostki badawczo-rozwojowej lub rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionej z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX