Czy inwestor może dokonać zmian nieistotnych, które będą polegać na odstąpieniu od projektu zagospodarowania działki w przypadku niezwiększenia obszaru oddziaływania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 9 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2020 r.

PYTANIE

W związku ze zmianą ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. wprowadzoną 19.09.2020 r. proszę o udzielenie odpowiedzi, czy stosownie do zapisu art. 36a ust. 5 pkt 1 pr. bud. inwestor może dokonać zmian nieistotnych, które będą polegać na odstąpieniu od projektu zagospodarowania działki w przypadku niezwiększenia obszaru oddziaływania i np. będzie to odstępstwo w zakresie zmiany lokalizacji obiektu o 10 m bez naruszenia przepisów ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) – dalej u.p.z.p. i zmiany poziomu posadowienia parteru budynku o 0,35 m (co określa projekt zagospodarowania)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX