Czy inwestor może dalej prowadzić prace budowlane w obiekcie energetyki jądrowej, jeśli wojewoda wydał decyzję o wskazaniu... - OpenLEX

Czy inwestor może dalej prowadzić prace budowlane w obiekcie energetyki jądrowej, jeśli wojewoda wydał decyzję o wskazaniu lokalizacji inwestycji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jędrzejczak-Syrek Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor 4 kwietnia 2007 r. uzyskał decyzję pozwolenia na budowę pt. "adaptacja i rozbudowa obiektu handlowego według projektu indywidualnego". Zgodnie z wpisami do dziennika budowy od dnia 15 stycznia 1997 r. do października 2013 r. oraz obecnie inwestor prowadzi prace budowlane.

Czy w związku z decyzją wojewody o wskazaniu lokalizacji inwestycji (budowa obiektu energetyki jądrowej - celu publicznego) na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących inwestor może dalej prowadzić prace budowlane oraz zakończyć budowę i uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX