Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2020 r.

PYTANIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami, które polegać ma na utwardzaniu terenu w ramach procesu R5, który ma docelowo być przeznaczony pod budowę elektrowni fotowoltaicznej. Zgodnie z zapisami MPZP teren ten przeznaczony jest jako tereny elektrowni słonecznych (fotowoltaicznych), a zgodnie z wypisem z EGiB jest to użytek rolny - RVI.

Czy inwestor do wniosku dotyczącego przetwarzania odpadów musi dołączyć decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej, skoro ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o. nie wymienia jej jako obligatoryjnego elementu wniosku?

Co z pozwoleniem na budowę/ zgłoszeniem budowy - czy powinno być ono dołączone już do wniosku, skoro nie jest jasne, czy inwestor je otrzyma, a samo pozwolenie na budowę/zgłoszenie powinno już zawierać informację o zastosowanych w jej ramach materiałach (w tym wypadku odpadach)?

Samo utwardzanie terenu nie stanowi przedsięwzięcia obligującego do uzyskania decyzji środowiskowej, jednak sama elektrownia fotowoltaiczna (we wniosku zamierzenie to nie było w żaden sposób sprecyzowane) już takie może stanowić.

Czy w takim przypadku organ ma jakiekolwiek podstawy do jej żądania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?