Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy inwestor, będący rolnikiem i posiadający działkę o szerokości 15,50 m, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest określona symbolem RP - jako tereny upraw polowych (z dopuszczeniem tworzenia nowych zagród – budynki mieszkalne, gospodarcze, do produkcji rolniczej), może uzyskać pozwolenie na budowę domu mieszkalnego, usytuowanego ze ścianą bez okien i drzwi w odległości 1,50 m od granicy działki sąsiedniej bez uzyskania zgody na odstępstwo od warunków technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) – dalej r.w.t.?

Czy starosta może dopuścić powyższą lokalizację budynku mieszkalnego z uwagi na zapis par. 12 ust. 4 pkt 1 r.w.t.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację