Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy placówką niebędąca podatnikiem VAT.

Jak prawidłowo dokonać centralizacji, jeżeli dana jednostka dokonuje zakupów, od których VAT nie podlega odliczeniu (to inna kategoria niż zwolnione)?

Czy w takiej sytuacji jednostki mają obowiązek ewidencji takich zakupów, czy mogą je pominąć?

Czy instytucje kultury oraz spółki miejskie też podlegają obowiązkowi centralizacji (mają osobowość prawną)?

Mamy duże rozbieżności przy przygotowywaniu ofert – niektóre samorządy włączają do centralizacji spółki wodociągowe, a niektóre nie, niektóre powiaty włączają Powiatowe Urzędy Pracy, inne nie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?