Czy instalacja malowania w kabinie lakierniczej pojazdów po wykonanych naprawach, zużywająca LZO powyżej 5 Mg/rok, podlega pod standardy emisyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy instalacja malowania w kabinie lakierniczej pojazdów (naprawianych używanych samochodów, sprzętu kołowego ciężkiego) po wykonanych naprawach, zużywająca LZO powyżej 5 Mg/rok, podlega pod standardy emisyjne według rozporządzenia Ministra Klimatu z 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX