Czy inspektor ochrony danych w sądzie może wykonywać czynności protokolanta bądź przez określony czas go zastępować równocześnie pełniąc funkcje IOD, inspektora ds. obronnych, pracownika samodzielnej sekcji ds. ochrony informacji niejawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy inspektor ochrony danych w sądzie może wykonywać czynności protokolanta bądź przez określony czas go zastępować równocześnie pełniąc funkcje IOD, inspektora ds. obronnych, pracownika samodzielnej sekcji ds. ochrony informacji niejawnych?

Czy protokołowanie na sali rozpraw przez inspektora ochrony danych, w tym również wykonywanie w wydziale orzeczniczym czynności związanych z wykończeniem spraw z wokandy (wysyłanie zarządzeń, postanowień, zawiadomień, wezwań itp.) pod podległością kierownika wydziału orzeczniczego, sędziego, jest zgodne z art. 38 ust. 3 RODO i czy nie będzie powodowało konfliktu interesów, o którym mowa w art. 38 ust. 6 RODO?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access