Czy informacja o skoncie na fakturze jest wystarczająca aby obniżyć podstawę opodatkowania mimo braku faktury korygującej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza Spółka otrzymała od kontrahenta z Niemiec fakturę dokumentującą WNT na kwotę 20.000 euro. Na fakturze widnieje informacja o możliwości skorzystania z 2% skonta w przypadku zapłaty w terminie. Faktura wystawiona jest z datą 24.03.2020, termin płatności 2 dni. Przelew zrobiony jest również 24.03.2020 w kwocie pomniejszonej o skonto, tj. 19.600 euro. Zagraniczny dostawca nie wystawia faktury korygującej dokumentującej skorzystanie ze skonta. Czy informacja o skoncie na fakturze jest wystarczająca aby obniżyć podstawę opodatkowania, skoro nie otrzymamy faktury korygującej? Jakie powinny być dokonane zapisy na księgach aby cała transakcja została rozliczona? Czy faktura powinna być wprowadzona w kwocie pierwotnej czy już pomniejszonej o skonto? Czy też do skonta należy zrobić dodatkowe zapisy? Jeśli tak, to jakie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX