Czy import dzieł sztuki przez fundację podlega VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Chciałabym uzyskać informację dot. stawki VAT przy imporcie dzieł sztuki (i ewentualnie o informację, czy w przedstawionym stanie faktycznym jest możliwość uzyskania zwolnienia z VAT). Fundacja (wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), nieposiadająca statusu organizacji pożytku publicznego (ale będzie się starała uzyskać status opp). Fundacja planuje importować obrazy oraz inne cenne rzeczy z Ukrainy celem przeprowadzenia charytatywnych aukcji w Polsce oraz innych krajach UE a zebrane środki kierować na cele charytatywne.

Czy w tym przypadku pojawi się VAT, jeśli tak, to w jakiej stawce?

I czy fundacji przysługuje z tego tytułu zwolnienie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX