Czy i na jakiej podstawie organ arch-bud. (starosta) może żądać we wniosku o zaświadczenie samodzielności lokalu kopii uprawnień budowlanych i wpisu do Izby Architektów/Inżynierów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy i na jakiej podstawie organ arch-bud. (starosta) może żądać we wniosku o zaświadczenie samodzielności lokalu:

1. Kopii uprawnień budowlanych i wpisu do Izby Architektów/Inżynierów potwierdzone "za zgodność z oryginałem",

2. Oświadczenia potwierdzającego, że wyodrębniony lokal spełnia warunki samodzielności - § 2 ust. 1a, 2 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 532) – dalej u.w.l. oraz spełnia warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) i może służyć swemu przeznaczeniu?

Z u.w.l. nie wynika taki obowiązek - art. 2 u.w.l.

Czy zatem brak przedłożenie takiego zaświadczenia może być powodem nierozpoznania wniosku?

Czy organ może wezwać o uzupełnienie i pod jakim rygorem?

Czy wniosek bez takich załączników dotknięty jest brakami formalnymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX