Czy hospicjum będące jednostką organizacyjną kościelnej osoby prawnej składa samodzielnie deklaracje na CIT? - OpenLEX

Czy hospicjum będące jednostką organizacyjną kościelnej osoby prawnej składa samodzielnie deklaracje na CIT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 lutego 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2017 r.

PYTANIE

Czy Hospicjum będące jednostką organizacyjną kościelnej osoby prawnej, jaką jest Caritas Diecezji i jednocześnie przedsiębiorstwem, o którym mowa w ustawie o działalności leczniczej, w którym wykonywana jest działalność lecznicza, utworzonym przez Caritas Diecezji, składa samodzielnie deklaracje na podatek dochodowy od osób prawnych?

Hospicjum nie jest zarejestrowane w KRS. Dla celów pożytku publicznego zgłoszone jest w KRS Caritas Diecezji.

Hospicjum otrzymuje od Caritas darowizny i dotacje na cele statutowe.

Czy jeśli hospicjum składa samodzielnie deklaracje, to środki te będą podlegały wyłączeniu z przychodów w CIT-8?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?