Czy hala do zbierania odpadów niebezpiecznych o pojemności ponad 50 ton wymaga spełnienia wymogów konkluzji BAT wskazanych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W nawiązaniu do pytania i odpowiedzi Czy podmiot dysponujący znacznym placem składowym, posiadający pozwolenie na zbieranie ponad 50 Mg odpadów niebezpiecznych powinien posiadać pozwolenie zintegrowane?, QA506985 proszę o wyjaśnienie, czy hala do zbierania odpadów niebezpiecznych o pojemności ponad 50 ton wymaga spełnienia wymogów konkluzji BAT wskazanych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147?

Niezależnie od faktu, iż przepisy krajowe rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169) wskazują wymóg uzyskania pozwolenia zintegrowanego tylko dla "instalacji", przepisy Decyzji 2018/1147 odnoszące się do zapisów Dyrektywy 2010/75/UE w pkt 5.5 mówią o "rodzaju działalności" polegającej na magazynowaniu odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemnościowi przekraczającej 50 ton, a nie "instalacji".

Czy więc niezależnie od braku konieczności uzyskania pozwolenia zintegrowanego, podmiot prowadzący zbieranie odpadów niebezpiecznych w takiej ilości, nie będzie zobowiązany do spełnienia konkluzji BAT w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX