Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 czerwca 2015 r.
Autor odpowiedzi: Kawecka Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2015 r.

PYTANIE

Organ nadzoru budowlanego wydał decyzję o nakazie rozbiórki budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Podstawę prawną ww. decyzji stanowił art. 67 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. W związku z nie wykonaniem nałożonego obowiązku, organ wszczął postępowanie egzekucyjne w administracji.

Czy nałożona w toku tego postępowania grzywna winna być obliczona na podstawie art. 121 § 2 czy art. 121 § 4 i 5 u.p.e.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?