Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zakupiła grunty rolne (sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako rolne).

Czy z tytułu posiadania tych gruntów spółka podlegać będzie podatkowi rolnemu, czy podatkowi od nieruchomości?

Spółka nie prowadziła dotychczas działalności rolniczej.

Jakich formalności należy dopełnić aby rozpocząć działalność rolniczą?

Czy sam fakt że grunty nie będą wykorzystywane w działalności gospodarczej spółki wystarczy, aby podlegać podatkowi rolnemu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?