Czy grunty nabyte przez rolnika w drodze przetargu podlegają zwolnieniu z PCC, jeżeli chce on je włączyć do swojego gospodarstwa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rolnik nie prowadzący działalności gospodarczej nabywa w drodze przetargu nieruchomości gruntowe za kwotę 425 tys.

Czy musi składać PCC i płacić podatek 2% czy może skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli ma to na celu powiększenie jego obecnego gospodarstwa?

Zakupiona działka rolna nie jest w miejscu dotychczasowego gospodarstwa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX