Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna, rolnik jest dzierżawcą nieruchomości od ANR. Nieruchomość stanowią grunty i budowle sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty przemysłowe, na których znajduje się gorzelnia. Na powyższej nieruchomości członek rodziny podatnika ma zarejestrowaną działalność gospodarczą (destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi) jako dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Ponadto posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego. Podatnik do tej pory opłacał podatek wg najwyższych stawek podatkowych. Obecnie złożył informacje na podatek od nieruchomości wykazując powyższe grunty i budynki jako pozostałe (nie związane z działalnością). Obecnie w tych nieruchomościach nie odbywa się produkcja alkoholu.

Jak powinna być opodatkowana omówiona wyżej nieruchomość?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?