Czy granica terenu górniczego może pokrywać się z granicą obszaru górniczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Król Lidia
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy granica terenu górniczego w części (np. od strony zachodniej i wschodniej) może być jednocześnie granicą obszaru górniczego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access