Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy przyjmować granicę lasu?

Czy jest to faktyczna linia występowania zalesienia, czy jest to linia wyznaczona w ewidencji gruntów, czy też może linia wyznaczona przez plan miejscowy?

Co w przypadku braku planu miejscowego?

Jak należy interpretować wyrok NSA z 22 stycznia 2013 r., II OSK 1474/11?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?