Czy GOPS może wypłacać zasiłek stały z racji wieku oraz opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne, czy gospodarstwo rolne... - OpenLEX

Czy GOPS może wypłacać zasiłek stały z racji wieku oraz opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne, czy gospodarstwo rolne należy wliczyć do dochodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba ma 80 lat, posiadała do 2020 r. gospodarstwo rolne o powierzchni około 7 ha, które przekazała dalszym krewnym. Nigdy nie odprowadzała żadnych składek do KRUS, czy ZUS (nie figuruje w ewidencji ww. Urzędów), tym samym pozbawiła się prawa do jakiejkolwiek emerytury, nie posiada również ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy GOPS może wypłacać zasiłek stały z racji wieku oraz opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a jeśli tak, to czy gospodarstwo rolne, które przekazała krewnym umową darowizny należy wliczyć do jej dochodu, skoro nie zostało przekazane w zamian za rentę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX